Global Highscore
As you might've heard there's a strong hierarchy in the world beyond. Below are the most frightening ghosts of all time listed. Are you scary enough to join in?


1 NAH 16005
2 AAA 15390
3 WHI 13072
4 ICE 12284
5 CYI 11838
6 AAA 10368
7 AHD 10126
8 FOO 10068
9 DJ1 9769
10 SAM 9637
11 AAA 9625
12 ZXJ 9584
13 TAC 9522
14 ABR 9515
15 JAM 9200
16 BAA 9053
17 AAA 8289
18 TOG 8105
19 AAA 7955
20 AAA 7609
21 DAZ 7434
22 FBH 7432
23 AAA 7311
24 AAA 7300
25 AAA 7238
26 748 7209
27 VAS 7117
28 BBB 6521
29 999 6440
30 W2B 6140
31 CPC 6036
32 WMY 5614
33 KON 5609
34 ABA 5555
35 AAA 5461
36 AAA 5432
37 BBC 5428
38 ILK 5366
39 EKA 5318
40 AAA 5310
41 JHN 5266
42 AAA 5266
43 GAL 5204
44 GAO 5077
45 BBB 5068
46 PBA 4981
47 AAA 4920
48 MEL 4840
49 AAA 4760
50 XAR 4634
51 MZF 4564
52 AAA 4530
53 AAA 4519
54 AAA 4508
55 AAD 4471
56 KOC 4446
57 VAM 4369
58 AAA 4326
59 AAA 4309
60 AAA 4306
61 ABC 4278
62 B99 4146
63 WER 4073
64 DAN 4022
65 DDL 3931
66 CHA 3909
67 AFA 3851
68 9BB 3836
69 AAA 3803
70 CDC 3763
71 Y8Z 3737
72 AAA 3703
73 AAA 3700
74 AAA 3694
75 AAA 3693
76 UXY 3620
77 AAA 3586
78 AAA 3543
79 MOS 3527
80 GBC 3497
81 JIN 3493
82 BBB 3492
83 AAA 3480
84 CBC 3476
85 AAA 3442
86 AAA 3336
87 IAL 3336
88 BK2 3330
89 999 3328
90 AAA 3275
91 AAA 3237
92 AAA 3221
93 AAA 3209
94 AAA 3192
95 AAA 3153
96 KAC 3144
97 9DE 3122
98 PGR 3119
99 AAA 3104
100 EAT 3067